ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Đăng ngày: 16-06-2020 10:36
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 16/6, Ban Dân tộc tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho hơn 200 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.
 


 

 Ông Thổ Út, Phó trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, ông Thổ Út-Phó trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Tổ chức lớp bồi dưỡng công tác dân tộc là hoạt động quan trọng của Ban Dân tộc tỉnh nhằm trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho người có uy tín trong thực hiện công tác dân tộc; thông qua lớp bồi dưỡng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có thêm thông tin, kiến thức về chính sách dân tộc và các văn bản pháp luật mới ban hành, giúp các đại biểu hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt trong các hoạt động, góp phần tuyên truyền, vận động cộng đồng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc. Và là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc thiểu số trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương.


 

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng công tác dân tộc

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu sẽ được nghe Báo cáo viên truyền tải 5 chuyên đề gồm: Kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Kỹ năng vận động, giải thích, hòa giải những vụ tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại trong dòng tộc, dòng họ, cộng đồng dân cư trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Tình hình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, tồn tại vướng mắc và bài học trong thực tiễn công tác dân tộc; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay; triển khai Quyết định số 12/2018/QĐ-06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.


Các đại biểu nghe tình hình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng​​ công tác dân tộc

Theo kế hoạch, lớp bồ dưỡng sẽ diễn ra trong 3 ngày và bế mạc vào ngày 18/6/2020 tới.

Hà Phương​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu