ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Đăng ngày: 08-06-2020 09:42
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) và các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan Đảng cấp trên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 

TTHCM.jpg
Một buổi sinh hoạt chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh của Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


Trước hết đó là kết quả tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên và quần chúng thuộc Chi bộ cơ quan. Chi bộ cơ quan đã chỉ đạo triển khai việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Từ đó giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của cơ quan và mỗi cá nhân giúp cho đội ngũ công chức, viên chức nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực thi công vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, giản dị, khiêm tốn, tận tụy và trung thực. Kết quả tu dưỡng, rèn luyện 100% đảng viên không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nội bộ đoàn kết cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Mỗi đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tự liên hệ bản thân, chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc. Việc này đã tạo thành một phong trào thi đua học tập và rèn luyện, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đề ra những cách thức làm việc hiệu quả. Từ đó tạo được phong trào thi đua học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đối với từng đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Kết quả trong nhiều năm liền Chi bộ được công nhận là Chị bộ Đảng trong sạch vững mạnh, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của cụm số 10. Tập thể các Ban chuyên môn và Văn phòng; công chức, viên chức của cơ quan nhận được nhiều Bằng khen các cấp. Cụ thể như năm 2019, Cơ quan được Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen, có 03 lượt tập thể và 08 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 03 đồng chí được tặng chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 4 cá nhân và 3 tập thể được Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen; có 14 đồng chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 zalo (5).jpg
Đồng chí Bùi Quang Huy/ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Bí thư chi bộ trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019


Chi bộ cơ quan cũng đã chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết công việc cơ quan. Tinh thần và thái độ làm việc của công chức và người lao động thuộc  Chi bộ được nâng cao, luôn hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Chi bộ cơ quan đã tổ chức các hoạt động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng cách vận động các đảng viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và dân vận khéo năm 2016, 2018, 2019; thứ 2 hàng tuần đều sinh hoạt các nội dung liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó mỗi đảng viên tự liên hệ với bản thân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đảng viên, quần chúng của Chi bộ cũng đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Kết quả năm 2019, có 5 đảng viên đạt tấm gương xuất sắc, 18 đảng viên là tấm gương tốt.

zalo (6).jpg
Đồng chí Vũ Đình Trung / Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức cơ quan MTTQ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1761/QĐ-MTTW-BTT  ngày 10/10/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giúp đội ngũ công chức, của Cơ quan ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, phong cách làm việc ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thể hiện rõ nét trong kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./.

 

(Xuân Tuấn)

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu