ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hướng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2020
Đăng ngày: 04-06-2020 09:06
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature).
Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.
poster ngày môi trường thế giưới.jpg
Poster Ngày Môi trường thế giới năm 2020 "Hành động vì thiên nhiên"

Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần quan tâm, phối hợp với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả. Cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 theo hướng tiết ​kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ, đồ nhựa dùng một lần; đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; xây dựng nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; thành lập và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên; phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; kiểm soát nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; quản lý sinh vật ngoại lai; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên đi đôi với tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất ​thải...

Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động tổ chức Tháng hành động về môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020. Chú trọng phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm nay, Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường diễn ra trong bối cảnh toàn cầu đang phải chống đại dịch COVID-19, chính vì vậy, các hoạt động chủ yếu tập trung vào các hình thức truyền thông trực tuyến và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng tiết kiệm nhưng vẫn phải đảm bảo tính hiệu quả và các nội dung theo kế hoạch đề ra.

​Tố ​Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu