ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Đăng ngày: 27-05-2020 02:34
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và có dấu ấn.
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương vừa triển khai Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đại hội dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020. 

BÁc hồ tại ĐH TĐYN.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV 

Đại hội sẽ tập trung đánh giá, tổng kết công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ cho phong trào thi đua yêu nước, công tác TĐKT 5 năm tới; đồng thời tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến, đặc biệt các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong 5 năm qua.

Ban Tổ chức ban hành Quy chế làm việc; kế hoạch hoạt động từ nay đến Đại hội với các nội dung công việc chính như: tổ chức họp thống nhất nội dung kế hoạch hoạt động; quyết định thành lập 3 tiểu ban; ban hành kế hoạch tổng thể phân bổ đại biểu dự Đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; xây dựng phim tư liệu và phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến; tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội…

Theo Đề án, Tiểu ban Nội dung được đề xuất thành lập với 16 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Đại hội làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ dự thảo báo cáo đại hội; dự thảo các văn bản; xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết Đại hội; dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội, xây dựng kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội; dự thảo bài phát biểu; xây dựng kế hoạch phân bổ đại biểu; thành lập các đoàn đại biểu và thống nhất nội dung giao lưu, gặp gỡ; lựa chọn các điển hình tiên tiến…

Tiểu ban Tuyên truyền bao gồm 16 thành viên do Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban Tuyên truyền có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, văn bản thực hiện công tác tuyên truyền; chủ trì, phối hợp các phương tiện thông tin đại chúng mở chuyên mục, chuyên trang, hướng tới Đại hội; xây dựng phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội; biên soạn và in ấy kỷ yếu Đại hội; tổ chức hoạt động nghệ thuật trước, trong và sau Đại hội…

Tiểu ban Hậu cần - An ninh bao gồm 16 thành viên do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội làm Trưởng tiểu ban.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X diễn ra trong năm 2020, là năm có nhiều ý nghĩa, gắn kết nhiều sự kiện lớn, nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Do đó, Đại hội cần được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và có dấu ấn. Ban tổ chức Đại hội sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, tập trung xây dựng phim tư liệu và phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến đặc sắc; đồng thời đề nghị các địa phương tổ chức Đại hội thi đua cấp tỉnh trước tháng 11/2020. 

Đại hội Thi đua yêu nước được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1952, đến nay, đã trải qua 9 kỳ Đại hội. Các kỳ Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá lại phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong từng giai đoạn, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và công khen thưởng trong giai đoạn tiếp theo. Song song đó là biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên khắp các lĩnh vực ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu