ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Đồng chí Đoàn Thanh Bắc tái cử Bí thư Đảng bộ khối vận thành phố Long Khánh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đăng ngày: 18-05-2020 11:20
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng 17/5, Đảng bộ khối vận thành phố Long Khánh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Hoàng - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Long Khánh và 88 đảng viên của Đảng bộ khối. Chủ đề Đại hội đề ra là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; chung sức xây dựng thành phố Long Khánh “Xanh - Văn minh - An toàn - Hiện đại”.​​
01922.MTS_snapshot_00.11.jpg 
Thành ủy Long Khánh trao tặng bức trướng tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối vận lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đạt và vượt. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; tập trung công tác triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được tham gia nghiên cứu học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Việc triển khai “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện quy định, nghị quyết của Trung ương được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc. Công tác phát triển đảng viên mới hàng năm luôn chú trọng quan tâm. Hoạt động của các đoàn thể thuộc khối có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao​​.
01925.MTS_snapshot_00.03.jpg 
Đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu cử

Trên lĩnh vực công tác chuyên môn có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào thực chất, hiệu quả, hướng về cơ sở, nhiều phong trào mô hình, điển hình dân vận khéo đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên, tỷ lệ đoàn viên sinh hoạt thường xuyên, tỷ lệ đoàn viên nòng cốt đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Công tác vận động quần chúng có nhiều đổi mới; công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường, góp phần đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp nhân dân phát huy nội lực, tích cực tham gia các phong trào cách mạng của địa phương góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, xây dựng thành phố Long Khánh theo hướng “Xanh - Văn minh - An toàn - Hiện đại”​.
01933.MTS_snapshot_00.00.jpg
Tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại biểu dự Đại hội cấp trên

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối Vận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 06 đồng chí; đồng chí Đoàn Thanh Bắc - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh tái cử chức Bí thư Đảng bộ khối. Đại hội cũng đã bầu 04 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố Long Khánh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới.

                                        MT Long Khánh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu