ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020: “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”
Đăng ngày: 06-05-2020 03:28
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Bắt đầu từ năm 1993, Liên Hiệp Quốc chọn ngày 22 tháng 5 là ngày Quốc tế đa dạng sinh học nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học.
Đa dạng sinh học là một từ khái quát để chỉ về các giống loài khác nhau trong tự nhiên. Các giống loài này bao gồm thực vật, động vật, vi sinh vật, các hệ sinh thái và các quá trình sinh thái mà các loài trên là một bộ phận trong đó. 

Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên Hiệp Quốc chọn là ngày Quốc tế đa dạng sinh học. nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học.

Năm 2020 được Liên hiệp quốc chọn chủ đề “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” nhấn mạnh các giải pháp dựa vào tự nhiên có thể góp phần giải quyết các thách thức xã hội như an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, sức khỏe  con người, rủi ro thiên tai, dịch bệnh hay phát triển kinh tế.

Sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho xã hội, đặc biệt là các dịch vụ điều tiết và hỗ trợ, giúp con người thích ứng với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai. Mặc dù vậy, đa dạng sinh học trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam đang bị suy thoái với tốc độ chưa từng có trong lịch sử loài người. Tình trạng này đe dọa đến tiến trình phát triển bền vững của nhân loại. Chính vì thế Liên Hiệp Quốc kêu gọi áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên nhằm thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học, sống hài hòa với thiên nhiên nhằm đóng góp chung với toàn cầu trong việc bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

vườn quốc gia Nam Cát tiên.jpg
Hình minh họa: Vườn quốc gia Nam Cát Tiên (nguồn: Internet)

​Các giải pháp dựa vào thiên nhiên có thể bao gồm khôi phục và bảo tồn các rạn san hô và vành đai rừng ngập mặn để tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ven biển và nước biển dâng, đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên giúp tiêu tán năng lượng sóng; thảm thực vật để giảm nguy cơ sạt lở và tạo thành các vành đai xanh để giúp bổ sung nước ngầm ở những khu vực phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước. Các giải pháp dựa vào thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học là chìa khóa để giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng khả năng phục hồi và thích ứng ở một số khu vực quan trọng bao gồm bảo vệ, bảo tồn và phục hồi rừng, các hệ sinh thái trên cạn; bảo tồn và phục hồi tài nguyên nước ngọt cũng như hệ sinh thái biển và đại dương, hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững.

Sự đa dạng sinh học góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững, hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Do vậy, bảo tồn đa dạng sinh học là việc làm hết sức cần thiết, nhất là trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

 

Tố Nga

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu