ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Giám sát để các chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng, chính xác, kịp thời
Đăng ngày: 04-05-2020 03:54
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa ban hành hướng dẫn số 25/HD-MTTQ-BTT ngày 04/5/2020 về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Việc triển khai hoạt động giám sát này của nhằm đảm bảo việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời.
 

Để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch đảm bảo kịp thời, công khai, mình bạch, chính xác, đúng quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTT tỉnh đã xây dựng hướng dẫn và  kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo quy định các nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm: Người có công và gia đình chính sách; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Vì vậy, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tiến hành giám sát UBND các cấp, các cơ quan chức năng có liên quan ngay từ khâu lập danh sách các đối tượng trong diện được hỗ trợ đến các bước chi trả tiền hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Phương thức giám sát được MTTQ các cấp áp dụng là phát huy giám sát của người dân ở khu dân cư, nhất là nội dung giám sát việc lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, giám sát việc niêm yết danh sách tại trụ sở UBND các xã phường đảm bảo thời gian nhằm không phát sinh khiếu kiện; giám sát tiến độ các bước triển khai và thực hiện chi trả chính sách.

Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ động hướng dẫn Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư thành lập Tổ giám sát tại khu dân cư để thực hiện tốt việc tuyên truyền các nội dung chính sách đến người dân, hướng dẫn người dân kê khai, rà soát và lập danh sách theo từng đối tượng đề nghị hỗ trợ, không để bỏ sót đối tượng, hạn chế tối đa việc lạm dụng, trục lợi chính sách.

Đồng thời, có sự phối hợp với các cơ quan liên quan: Phòng LĐ-TB&XH; BHXH ...để sớm có danh sách của 4 nhóm đối tượng được ưu tiên: người có công và gia đình chính sách; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ sớm thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá việc giám sát của cấp huyện, cấp xã, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị phản ánh đến cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo xử lý kịp thời những sai sót, vướng mắc nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

 Để tổ chức thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn này, xây dựng kế hoạch, báo cáo Thường trực cấp ủy và tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42- NQ/CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Song song với đó, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để thống nhất phân công nội dung giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức. Đặc biệt là phát huy trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận khu dân cư, phối hợp chặt chẽ với Thôn trưởng, Trưởng khu phố trong công tác quản lý địa bàn và vận động nhân dân tham gia giám sát tại địa bàn.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có văn bản hướng dẫn các cấp trong hệ thống phối hợp chặt chẽ với MTTQ cùng cấp để triển khai nhiệm vụ; Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời về việc triển khai chính sách hỗ trợ để Mặt trận tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Kết thúc đợt giám sát hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố báo cáo kết quả về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ- Pháp luật) chậm nhất 15 ngày sau khi kết thúc hỗ trợ theo Nghị quyết 42- NQ/CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. 

 

 (Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu