ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI V ĐẢNG BỘ XÃ HÀNG GÒN - TP. LONG KHÁNH
Đăng ngày: 21-04-2020 04:16
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.

Những ngày này, cùng với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ xã Hàng Gòn (nhiệm kỳ 2020-2025), thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, các đoàn thể trong xã Hàng Gòn tích cực triển khai thực hiện nhiều công trình chào mừng Đại hội.

IMG_20200420_111516.jpg
Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Hàng Gòn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhằm cổ vũ, động viên Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc phát động và chủ trì, tạo không khí phấn khởi trong xã hội, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban thường trực MTTQVN xã phối hợp BCH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã xây dựng công trình​ 100 trụ cờ Tổ quốc dọc quốc lộ 56 từ Đồi chuối ấpTân Phong tới khu Di tích Quốc gia Mộ Cự thạch Hàng Gòn, kinh phí 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng)​. Công trình thực hiện từ nguồn xã hội hóa chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Hàng Gòn lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025.​

Tin, ảnh: Toan Quách

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu