ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tăng cường bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Đăng ngày: 05-03-2020 05:25
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 04/3/2020, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đã họp các sở, ngành thống nhất danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để trình Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.

hinh a út họp.jpg

 Ông Thổ Út, Phó Ban Dân tộc tỉnh – trao đổi tại cuộc họp

Cụ thể, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín là 09 vị (trong đó: nam 08 vị, nữ 01 vị); đề nghị công nhận bổ sung người có uy tín là 08 vị (trong đó: nam 07 vị, nữ 01 vị). Qua rà soát danh sách và so sánh với quy trình theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí đưa ra, đưa vào người có uy tín. Theo kết quả cuộc họp, đã thống danh sách bổ sung người có uy tín là 08 vị, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín là 09 vị (lý do đưa ra là các vị chuyển công tác khác, sức khỏe yếu hoặc qua đời). So với chỉ tiêu, năm 2020 người có uy tín là 212 vị, giảm 01vị so với năm 2019 là 213 vị.

Quỳnh Anh


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu