ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Khen thưởng cần thực chất, đúng người, đúng việc
Đăng ngày: 26-02-2020 03:21
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
"Cần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, làm sao khen thưởng thực chất đúng người, đúng việc, đúng thành tích, tạo niềm tin trong nội bộ và nhân dân".

​Đó là ý kiến phát biểu của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐTĐKT Trung ương​ tại phiên họp tổng kết công tác năm 2019 và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (HĐTĐKT) Trung ương do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ​ trì​.

Nhìn nhận công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2019 đã có nhiều đổi mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ: Các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả đi vào chiều sâu. Các cấp, các ngành có nhiều đổi mới, chủ động sáng tạo hơn. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng ngành. Khen thưởng có sự đổi mới, đảm bảo đúng đối tượng kịp thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước. Công tác thi đua đã chú ý khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể điển hình từ Trung ương đến địa phương. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của HĐTĐKT từ Trung ương đến địa phương có tác động đến các phong trào thi đua của các cấp, các ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019. Vì vậy, dù năm 2019 đất nước ta gặp nhiều khó khăn nhưng đảm bảo tăng trưởng 7,02%, 12/12 mục tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Dù đạt được những thành tích bước đầu như vậy nhưng Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thừa nhận rằng, một số nơi, cấp ủy Đảng, Chính quyền chưa thực sự quan tâm, thường xuyên chỉ đạo. Có những nơi vẫn khoán cho cơ quan chuyên trách thi đua là Ban Thi đua - Khen thưởng nằm ở các sở nội vụ của các tỉnh. Các cuộc hội nghị ở địa phương, sơ tổng kết thường giao bộ phận chuyên trách làm, điều này cần chấn chỉnh.


Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quang Hiếu/VGP

Đặc biệt Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra rằng, có nơi vẫn còn sự lúng túng trong đổi mới, giải pháp triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Việc khen thưởng cho cơ sở có chú ý, nhưng chưa nhiều. Khen thưởng trực tiếp công nhân, nông dân còn ít. Trong khi đó, đội ngũ làm công tác thi đua số lượng còn ít, trình độ hạn chế và công tác bồi dưỡng cán bộ thi đua ở các cấp, các ngành chưa được quan tâm, việc đào tạo còn chưa bài bản và thường có sự thay đổi nhân sự của công tác thi đua ở các địa phương.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng như Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 10, …Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng việc phát động cụ thể các phong trào thi đua gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm sẽ động viên nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng văn minh, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong năm 2020.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biểu dương khen thưởng tập thể, điển hình tiên tiến vì năm 2020 là năm tiến hành Đại hội thi đua yêu nước của các cấp các ngành. Vì vậy, các cơ quan cần tuyên truyền sâu rộng gương điển hình, người tốt, việc tốt tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Bên cạnh đó cần nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý nhà nước về chính quyền của các phong trào thi đua, vì nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền thực sự quan tâm thì nơi đó phong trào thi đua đảm bảo có kết quả tốt, hiệu quả thiết thực.

“Cần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, làm sao khen thưởng thực chất đúng người, đúng việc, đúng thành tích, tạo niềm tin trong nội bộ và nhân dân. Bởi vừa qua có trường hợp khen trước, phê sau, hôm nay trao huân chương, ngày mai, tập thể cá nhân ấy có vấn đề. Khen thưởng phải khơi dậy lòng tự hào, tự tin của nhân dân với sự phát triển của đất nước. Khen thưởng phải giúp lan tỏa tinh thần quyết liệt trong thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.


Quang cảnh hội nghị

Theo Báo cáo tổng kết của HĐTĐKT Trung ương, thời gian qua các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức triển khai có hiệu quả, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách của từng bộ, ngành, địa phương, tạo sự bứt phá và động lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục là một trong những trọng tâm đổi mới của công tác thi đua, khen thưởng, tạo ra những chuyển biến rõ nét, tích cực. Chẳng hạn Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam tôn vinh 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh Chủ tịch công đoàn tiêu biểu, xét tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh cho cán bộ công đoàn tiêu biểu, tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam”…

(Theo Mặt trận Trung ương)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu