ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Nhìn lại hoạt động chăm lo người nghèo tại Đồng Nai trong năm 2019
Đăng ngày: 13-02-2020 03:16
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Với tinh thần lá lành đùm lá rách, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các hoạt động “Vì người nghèo” tiếp tục được sự đóng góp nhiệt tình của những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo xây dựng nhà tình thương, giúp tư liệu sản xuất, vốn, giống, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ học bổng.
Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức thành viên vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân giúp nhau sản xuất, hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà tình thương, giúp vốn, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ học bổng… tổng cộng các hình thức vận động ủng hộ thông qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và vận động ủng hộ trực tiếp tại cộng đồng dân cư dưới sự phân phối giám sát của Mặt trận, tổ chức thành viên các cấp được 615.968.673.000 đồng. Trong đó vận động qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được 20.838.478.000 đồng, đã xây dựng và bàn giao 290 căn nhà tình thương, sửa chữa 62 căn, với tổng trị giá 13.621.259.000 đồng giúp người nghèo có nơi ở mới ấm áp; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào chăm lo tết cho người nghèo, hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo đã được các đơn vị tổ chức, kinh doanh, cá nhân, mạnh thường quân và nhân dân trong toàn tỉnh hưởng ứng tích cực với tổng các hình thức hỗ trợ qua báo cáo của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội nhưng không thông qua Quỹ “Vì người nghèo” được 595.130.195.000 đồng. Riêng trong trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ 17/10 đến 18/11/2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tham gia thực hiện trực tiếp công tác an sinh xã hội tại địa phương, kết quả đã vận động quỹ các cấp được 4.084.882.000 đồng; phối hợp xây dựng 38 căn nhà tình thương, sửa chữa 28 căn, tổ chức thăm, tặng 6.549 phần quà, trao 1.120 suất học bổng… tổng trị giá 4.247.765.000 đồng. Ngoài ra, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã hỗ trợ 100.000.000 đồng xây dựng 02 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại tỉnh Ninh Thuận, hỗ trợ 100.000.000 đồng xây dựng 02 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại tỉnh Bình Phước; Quỹ “Vì người nghèo” huyện Nhơn Trạch đã tặng cho huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng xây 10 căn nhà tình thương, tổng số tiền 500 triệu đồng.
anh Phước quà 2019.jpg

Đ/c Đào Văn Phước, TUV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam

 tỉnh trao quà Tết cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2020


Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ “Vì người nghèo”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp tiếp tục duy trì mô hình hỗ trợ con giống cho hộ nghèo như: Bò, Ba ba, dê, hỗ trợ cây giống… điển hình như: huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán và thành phố Long Khánh tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo; huyện Nhơn Trạch, Định Quán duy trì Đề án hỗ trợ hộ nghèo từ Quỹ “Vì người nghèo” những năm qua đã giúp nhiều hộ nghèo có “cần câu”, vươn lên thoát nghèo bền vững…
chú Huy trao nhà 2019.jpg 

Đ/c Bùi Quang Huy, TUV, Phó Chủ tịch TT

UBMTTQVN tỉnh trao nhà tình thương tại tỉnh Ninh Thuận

Có thể nói, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các hoạt động chung tay “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nâng cao chất lượng, hình thức trợ giúp cho người nghèo được mở rộng; công tác chăm lo cho người nghèo đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả tỉnh; công tác an sinh xã hội tiếp tục được tiến hành thường xuyên cả về chiều rộng và chiều sâu, đã nhân rộng trong cộng đồng dân cư, huy động sức mạnh của cộng đồng tham gia chăm lo cho người nghèo; công tác vận động, quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” xây dựng nhà tình thương và mở rộng hình thức trợ giúp cho người nghèo thực hiện minh bạch, công khai, dân chủ đã tạo niềm tin, tiếp tục được sự  ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.
Dù vẫn còn có một số khó khăn, hạn chế trong nhân rộng điển hình tiên tiến, mở rộng các hình thức hỗ trợ hộ nghèo… nhưng với những kết quả đạt được trong năm, các hoạt động chung tay “Vì người nghèo” đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 Phong trào​


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu