ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Những kết quả đạt được từ cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM năm 2019
Đăng ngày: 13-02-2020 03:02
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Phát huy những thành tựu đạt được, năm 2019 Ủy ban MTTQVN các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới, trọng tâm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.
Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai công tác đăng ký xây dựng và giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa với 05 nội dung cuộc vận động theo Hướng dẫn số 14/HD-BCĐ của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và kèm theo các tiêu chí riêng của tỉnh như tiêu chí Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, ấp, khu phố tiết kiệm điện… nhằm góp phần nâng cao chất lượng ấp, khu phố văn hóa.
Anh Phước kiểm tra Tân Phú.jpg 

Đ/c Đào Văn Phước, TUV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì kiểm tra  

công tác Mặt trận tại huyện Tân Phú

Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì; tổ chức Hội thi “Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi” năm 2019. Hội thi thu hút 55 thí sinh đến từ 11 đội thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố  tham dự; tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình “4 giảm” năm 2018 và cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM 03 năm (2016-2018), đã khen thưởng 77 tập thể và cá nhân tiêu biểu; mở 11 lớp tập huấn, tọa đàm thực hiện chương trình “4 giảm”, xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM cho hơn 1.200 cán bộ Mặt trận cơ sở; mở 04 lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 700 cán bộ Mặt trận cơ sở và thành viên “Nhóm nòng cốt” năm 2019 tại các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa; kiểm tra thực hiện cuộc vận động, công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại 11 huyện, thành phố… qua đó góp phần nâng cao kiến thức cũng như trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở trong thực hiện công việc cũng như trong công tác phối hợp thực hiện các chương trình liên ngành.
4 giảm.jpg

Tập huấn thực hiện chương trình “4 giảm”,xây dựng nông thôn mới gắn với 

thực hiện CVĐ TDĐKXDNTM, ĐTVM tại thành phố Biên Hòa


Cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM với các phong trào giúp đỡ, hỗ trợ nhau về kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, tham gia xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đạt được sự đồng thuận trong nhân dân, các hộ khá đã giúp các hộ nghèo với số tiền trên 5 tỷ đồng, tổ chức vần đổi 8.940 ngày công lao động. Các hoạt động chung tay “Vì người nghèo” đã vận động được trên 615 tỷ đồng, trong đó vận động qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được hơn 20 tỷ đồng, đã xây dựng và bàn giao 290 căn nhà tình thương, sửa chữa 62 căn, với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng giúp người nghèo có nơi ở mới ấm áp. Với tinh thần tương thân tương ái, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 02 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại tỉnh Ninh Thuận, hỗ trợ 100.000.000 đồng xây dựng 02 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại tỉnh Bình Phước; Quỹ “Vì người nghèo” huyện Nhơn Trạch đã tặng cho huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng xây 10 căn nhà tình thương, tổng số tiền 500 triệu đồng.
Chú Huy trao quà Tết 2020.jpg 

Đ/c Bùi Quang Huy, TUV, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh trao quà Tết cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 tại huyện Xuân Lộc

Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Mặt trận các cấp đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp hơn 58 tỷ đồng, 33.712 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa và nâng cấp 153,7 km đường giao thông nông thôn, các mô hình như: Tuyến đường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp; Đoạn đường an toàn giao thông; Đoạn đường tự quản; Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được nhân rộng trên toàn tỉnh, ngoài ra duy trì 144 mô hình khu dân cư “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động giám sát, hòa giải ở cơ sở, tổ chức hòa giải thành công 771 vụ mâu thuẫn; tổ chức giám sát được 1.020 cuộc, tổ chức 36 Hội nghị phản biện; phối hợp vận động nhân dân đóng góp 512 nguồn tin có giá trị cho Công an về tình hình an ninh trật tự; phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội giáo dục cảm hóa 134 đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng tại cộng đồng, phối hợp giới thiệu việc làm cho 40 đối tượng; phối hợp quản lý tại gia đình, cộng đồng 600 đối tượng nghiện ma túy, vận động hơn 1.000 đối tượng điều trị thay thế Methadone tại các Trung tâm, đưa hơn 300 đối tượng cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, phối hợp giới thiệu việc làm cho 40 đối tượng.
Thẩm định NTM NC Trị An.jpg 

Mặt trận các cấp tham gia thẩm định tiêu chí phụ trách tại xã NTM nâng cao 

​tại xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu)

Ngoài ra trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Mặt trận các cấp đã tích cực phối hợp thẩm định, đánh giá kết quả các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã sau 05 năm công nhận đạt NTM do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phụ trách ở xã đủ điều kiện công nhận; chủ trì và báo các kết quả phát phiếu khảo sát lấy ý kiến hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính ở Ủy ban nhân dân xã, ý kiến hài lòng chung, góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, ngày 18/10/2019, tỉnh Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động, các huyện, thành phố đã tổ chức thẩm định xét cấp bằng công nhận danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, kết quả năm 2019, toàn tỉnh có 937/962 ấp, khu phố đạt danh hiệu Ấp, khu phố văn hóa, đạt 97,4%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy 98,23%; 100% khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước.
Với những kết quả đã đạt, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì đã đóng góp những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong năm 2019.

 Phong trào

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu