ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tọa đàm về thuyên chuyển Tăng Ni của GHPGVN: thực trạng và giải pháp
Đăng ngày: 25-12-2019 06:01
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2019, tại Ủy ban Mặt trận Trung ương số 46 Tràng Thi, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, GHPGVN tổ chức hội nghị tọa đàm thuyên chuyển Tăng Ni của GHPGVN: thực trạng và giải pháp.

Chủ trì buổi toạ đàm có: ông Ngô Sách Thực –  Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN; HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; Ông Nguyễn Phúc Nguyên – Vụ phó Vụ Phật giáo ban Tôn giáo Chính phủ.

IMG_1455.jpg

Toàn cảnh bu​ổi Tọa đàm

Mục đích của Hội nghị lần này nhằm Tăng cường vận động, đoàn kết GHPGVN trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết Phật giáo giữa các vùng miền, sơn môn, pháp phái trong ngôi nhà chung của Giáo hội; tìm giải pháp phù hợp để GHPGVN giải quyết tốt việc thuyên chuyển Tăng, Ni giữa các địa phương, vùng miền; phát huy vai trò của MTTQVN trong việc phối hợp, hỗ trợ tổ chức thành viên GHPGVN, làm tốt việc thuyên chuyển Tăng Ni; tăng cường giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp trong thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan.
IMG_1456.jpg
Ông Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai trình bày Tham luận tại buổi Tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, thời gian qua chính sách pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước ngày càng được hoàn thiện, đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn kết cùng dân tộc của các chức sắc, tín đồ tôn giáo, đoàn kết đồng bào tôn giáo và không theo tôn giáo. Công tác quản lý Nhà nước ngày càng minh bạch, giảm thủ tục hành chính, rườm rà. Việc thuyên chuyển các chức sắc của GHPG vừa qua đã có sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, cơ quan, ban, ngành.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng khẳng định, trong thời gian tới, các cơ quan với trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng GHPG Việt Nam, giúp Giáo hội từng bước khắc phục những bất cập, khó khăn trong thuyên chuyển Tăng, Ni.
Qua​ng Minh
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu