ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Độc đáo lễ Cấp sắc
Đăng ngày: 30-09-2019 10:52
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Đồng bào dân tộc Dao coi lễ Cấp sắc là một nghi lễ thiêng liêng, quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi một người đàn ông. Họ làm lễ Cấp sắc để khẳng định sự trưởng thành và vị thế của mình. PV Đại Đoàn Kết đã được dự một lễ Cấp sắc của người Dao Tiền ở Cao Bằng. Cấp sắc được chia làm ba cấp độ: 3 đèn, 7 đèn, 12 đèn. Từ nhiều năm nay, vì nhiều lý do mà lễ Cấp sắc 12 đèn (Tẩu Sai) của người Dao đã dần bị mai một và ít được tổ chức.

Độc đáo lễ Cấp sắc 

Các đệ tử nam chờ được thụ lễ trong lễ Cấp sắc.

Độc đáo lễ Cấp sắc - 1 

Các đệ tử cùng với sư phụ thực hiện nghi lễ cúng trên đàn tế trời.

Độc đáo lễ Cấp sắc - 2 

Sau lễ tế trời, các đệ tử được nhận ấn từ thầy, chính thức trở thành các đại pháp sư.

Độc đáo lễ Cấp sắc - 3 

Chiếc ấn là sự chứng nhận của người đàn ông trong lễ Cấp sắc đã trở thành đại pháp sư.

Độc đáo lễ Cấp sắc - 4 

Các thầy cúng làm nghi lễ cúng cấp bằng sắc cho các đệ tử.

Độc đáo lễ Cấp sắc - 5 

Lần lượt các thầy cúng thực hiện nghi lễ chạy lên tấm bảng tên người các đệ tử.

Độc đáo lễ Cấp sắc - 6 

Nghi lễ kết thúc bằng việc đốt các loại sớ, nhằm cẩn cáo với thánh thần về việc đã thăng chức cho đệ tử thành đại pháp sư.​

(​Nguồn Báo Đại Đoàn kết)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu