ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Một số kết quả đạt được trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của hệ thống Mặt trận huyện Long Thành 6 tháng 2019
Đăng ngày: 23-07-2019 09:33
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là nội dung quan trọng của MTTQ, được ghi trong các văn kiện của Đảng, Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam và nhiều văn bản pháp luật. Đặc biệt và cụ thể hơn là ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 218-QĐ/TW quy định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 

Trong 6 tháng 2019, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều đổi mới, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã phát huy vai trò của mình trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức Đảng; xây dựng chính quyền vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, lắng nghe, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; tạo sự  đồng thuận trong nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền, tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

Cụ thể, các hình thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đã mở 02 lớp tập huấn, có 283 lượt người tham dự, các nội dung về pháp luật và thi hành pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân tại địa bàn quan tâm như: Tình hình biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phòng chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…Qua đó, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật.

images1926210_T____i_bi_u_H_ND_t_nh____n_v__s__11_.jpg
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 11 huyện Long Thành tiếp xúc cử tri tại xã Phước Bình

 Hoạt động tiếp xúc cử tri thường xuyên được đổi mới về cả nội dung và hình thức, phát huy dân chủ rộng rãi tạo điều kiện cho cử tri tham gia phát biểu ý kiến. Trong  6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận các cấp đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri như: Tiếp xúc cử tri HĐND cấp xã, thị trấn 115 cuộc với 27.552 người tham dự; Tiếp xúc với đại biểu HĐND cấp huyện, tỉnh và ĐBQH có 48 cuộc với 5.280 lượt người tham dự, có 1.056 ý kiến, kiến nghị các lĩnh vực về đời sống xã hội…Tất cả các ý kiến liên quan đến Trung ương, tỉnh, huyện đều được Đại biểu Hội đồng nhân dân và Quốc hội tiếp thu, trao đổi giải trình và đề nghị UBND các cấp trả lời cho cử tri được biết theo quy định của pháp luật, bên cạnh đó Ủy ban MTTQ phối hợp với HĐND các cấp giám sát việc trả lời kiến nghị đối với cử tri của UBND và các ngành liên quan. Phối hợp với các ngành tổ chức 5 buổi đối thoại của lãnh đạo huyện với nhân dân về việc thu hồi đất, cấp tái định cư và giải quyết việc làm đối với dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành…

Trong 6 tháng năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với HĐND tham gia giám sát, khảo sát được 15 cuộc về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân để thực hiện giám sát. Qua giám sát đã có nhiều kiến nghị để chính quyền chấn chỉnh trong công tác điều hành và quản lý Nhà nước. Ngoài ra, phối hợp viện kiểm soát huyện tham gia hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam thuộc Công an huyện Long Thành; kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự huyện.

Đối với hoạt động phản biện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam huyện tham gia phản biện đối với các chính sách, chương trình, dự án của Ủy ban nhân dân huyện, như: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020, định hướng đến 2030; Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm. Bên cạnh đó Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đóng góp trong nhân dân gồm 03 dự án lớn quy hoạch và triển khai với tổng diện tích 589 ha (khu tái định cư 47 ha AMATA Việt nam; khu công nghiệp công nghệ cao 420 ha AMATA Việt nam; khu đô thị dịch vụ Long thành AMATA Việt nam). Ngoài ra Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp phản biện trong 03 cuộc họp về việc đóng góp đề án quy hoạch Thị trấn Long thành đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời phối hợp họp dân ở các xã,  thị trấn để lấy phiếu góp ý kiến của nhân dânCác ý kiến phản biện, góp ý của MTTQ được lãnh đạo huyện đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, quy hoạch, những chính sách của huyện, làm cơ sở phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong thời gian còn lại Ủy ban MTTQ huyện Long Thành đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền sau:

Tiếp tục tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân; Tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, hoạt động hòa giải ở cơ sở; Tổ chức giám sát 4 nội dung theo kế hoạch và tổ chức 2 hội nghị góp ý xây dựng Cơ quan BHXH và Công an huyện.


Xuân Tuấn

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu