ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN VĨNH CỬU LẦN THỨ 3 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2019 – 2024.
Đăng ngày: 03-07-2019 03:26
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Cửu. sáng ngày 02 tháng 7 năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Cửu tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQVN huyện lần thứ 3 khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm sơ kết đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019.

Linh mục Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng Ban đoàn kết Công giáo huyện phát biểu ý kiến tại hội nghị.jpg
 Linh mục Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng Ban đoàn kết Công giáo huyện phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tấn Phước – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND huyện, 46 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX và các vị là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 xã, thị trấn. Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu một số ý kiến, đóng góp vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 6 tháng cuối năm 2019 như: cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền ở khu dân cư; tổ chức triển khai thực hiện việc giám sát của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện theo Quy định số 124 ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư và Quy định số 12 ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy; về thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Trưởng ấp, khu phố hiện nay gặp một số khó khăn, vướng mắc ở một số xã như chưa tìm được người phù hợp tiêu chuẩn của cả hai chức danh Bí thư, Trưởng ấp, khu phố, một số địa bàn rộng, dân số đông trên 500 hộ thì nên xem xét chưa thực hiện; về xây dựng, giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa trong tình hình hiện nay./.​

Ông Nguyễn Tấn Phước - PBT TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.jpg
Ông Nguyễn Tấn Phước - PBT TT Huyện ủy phát biểu chỉ​ đạo tại Hội nghị

MT Vĩnh Cửu

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu