ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đồng Nai phát triển bền vững
Đăng ngày: 18-05-2019 09:51
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Năm năm qua (2014 - 2019), với sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, Đồng Nai đã đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh được củng cố và mở rộng. Truyền thống yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình của nhân dân tỉnh nhà tiếp tục được vun đắp phát triển. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và phát huy mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Chương trình hành động Đại hội MTTQ tỉnh Đồng Nai thứ VIII đề ra.

Đồng Nai có dân số khoảng 3 triệu người, với 51 dân tộc anh em, 13 tôn giáo với hơn 1 triệu chức sắc, tu sĩ, đồng bào tín đồ, nhiều nhân sỹ, trí thức. Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh nhà đã đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết thông qua việc mở rộng Uỷ ban MTTQ các cấp, kết nạp thêm thành viên mới. Các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát triển thêm đoàn viên, hội viên mới đã trở thành lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động và đoàn kết các tầng lớp nhân dân, nhất là ở cộng đồng dân cư, tạo nên sự đa dạng trong tập hợp quần chúng. Các vị nhân sĩ, trí thức, kiều bào, các cá nhân có uy tín, tiêu biểu trong các giới, các tôn giáo, các dân tộc vẫn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động, tham gia góp ý chân thành, thẳng thắn những vấn đề quan trọng của đất nước và tỉnh nhà. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được đổi mới nội dung, lan toả trong cộng đồng dân cư, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “đô thị văn minh” được  MTTQ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả với những nội dung thiết thực, cụ thể gắn với bảo vệ môi trường; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Nhiều mô hình tự quản trong cộng đồng hoạt động có hiệu quả như: “tuyến đường, tuyến phố, tuyến hẻm văn minh”, “Nhà trọ văn minh, văn hóa”, “đội xe ôm tự quản”, “Tổ dân phòng tự quản”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”… Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11 hằng năm) được tổ chức ở tất cả các khu dân cư, thực sự trở thành Ngày hội đoàn kết của toàn dân với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, góp phần tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững. 5 năm qua Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được trên 115 tỷ đồng, góp phần xây mới 1.782 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 200 căn nhà diện hộ nghèo, đã giúp được trên 14.000 lượt hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững tổng trị giá 33,5 tỷ đồng,  góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,89% (20.487 hộ nghèo cuối năm 2014) xuống còn xuống còn 7.164 hộ, với tỷ lệ 0,9% theo chuẩn nghèo của tỉnh (năm 2018) và được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng ghi công hoàn thành việc xóa nhà dột cho người nghèo theo tiêu chí của Chính phủ.

MTTQ Việt Nam tỉnh luôn là một trong những tỉnh dẫn đầu trong công tác vận động cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lũ. Từ năm 2015 đến nay, Quỹ cứu trợ đã vận động, tiếp nhận hơn 13 tỷ đồng và 124 tấn hàng hoá các loại để hỗ trợ kịp thời đồng bào vùng bị thiên tai. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được hệ thống Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ qua Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được trên 11,4 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 1.202 căn nhà tình nghĩa, tặng 137 sổ tiết kiệm tình nghĩa qua đó đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể trong thành phố triển khai thực hiện Cuộc vận động. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân tin dùng hàng Việt; nhiều hoạt động thông tin, quảng bá sản phẩm có sức hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng chú ý quan tâm đến hàng sản xuất trong nước. Cuộc vận động còn mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, giúp doanh nghiệp có cơ hội phát huy thế mạnh trong sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm mới với chất lượng ngày càng cao, mẫu mã ngày càng đa dạng, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung trọng tâm, thường xuyên được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, trở thành nguồn sức mạnh to lớn để bảo vệ, xây dựng tỉnh nhà. Nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được tôn vinh, nhân rộng.

Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc, vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” được  MTTQ các cấp quan tâm chú trọng, thu hút sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Nhiều hoạt động thiết thực “Hướng về biển, đảo Tổ quốc” gắn với tuyên truyền vận động nguồn quỹ bằng nhiều hình thức linh động, sáng tạo như: biểu diễn văn nghệ, tổ chức các hoạt động giao lưu với Chi đội Kiểm ngư Số 2, Trạm Rada 350 – Vùng 4 Hải quân, thăm và tặng quà chiến sĩ Đồn Biên phòng Nam Du, Trạm Rada 600 – Vùng 5 Hải quân, tổ chức thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ, gia đình chính sách và ngư dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, tinh  thần yêu nước và tình cảm của người dân Đồng Nai hướng về biển đảo Tổ quốc.

Ủy ban MTTQ các cấp tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giám sát cán bộ, đảng viên. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử. Thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật mới được ban hành trong các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và vận động nhân dân chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Tăng cường giám sát, góp ý kiến việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nhất là việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác hoà giải, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, giữ gìn tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các giới, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bài học kinh nghiệm của MTTQ các cấp tỉnh Đồng Nai trong việc xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận thời gian qua, đó là: Thứ nhất, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều  hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng của Mặt trận, gắn với việc kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; Thứ hai, việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Mặt trận phải nhằm mục đích "ích nước, lợi dân" và phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đảm bảo thực hiện tốt cả hai lĩnh vực dân sinh và dân chủ, qua đó mới huy động được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Thứ ba, công tác giám sát, phản biện xã hội không thực hiện dàn trải cần xác định trọng tâm, trọng điểm; rõ đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát, phản biện cụ thể, xuất phát từ lợi ích hợp pháp và chính đáng của người dân, kiên trì đeo bám và giám sát, phản biện có hiệu quả. Đồng thời thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp là điều kiện quan trọng để Mặt trận hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Thứ tư, Công tác quy hoạch, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ Mặt trận phải được các cấp Mặt trận chủ động tham mưu, đề xuất để các cấp ủy quan tâm đúng mức, nhằm xây dựng được đội ngũ có trình độ, năng lực, uy tín thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, phải chú trọng mở rộng, phát huy những cá nhân tiêu biểu các giới, các chuyên gia để tập hợp, phát huy trí tuệ, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Mặt trận. Thứ năm, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, là nhân tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, củng cố và phát huy có hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phát huy truyền thống đoàn kết, trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động và hướng mạnh về cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tỉnh nhà vững mạnh. Qua đó huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Đồng Nai văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

 Pháp Luật

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu