ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
100% cấp huyện của Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới
Đăng ngày: 05-03-2019 04:42
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 5-3, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục tổ chức họp Hội đồng thẩm định Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn Trần Thanh Nam làm Chủ tịch hội đồng để xét công nhận huyện Định Quán - địa phương cấp huyện cuối cùng của Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng tham dự có Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh.

Đoàn thẩm định nông thôn mới của Trung ương thăm Công ty TNHH ca cao Trọng Đức (huyện Định Quán) vào cuối tháng 1-2019
Đoàn thẩm định nông thôn mới của Trung ương thăm Công ty TNHH ca cao Trọng Đức (huyện Định Quán) vào cuối tháng 1-2019. Ảnh:Tư Liệu

Các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đánh giá cao Định Quán là huyện miền núi nhưng đã tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao, xây dựng vùng nông nghiệp tập trung, đặc biệt là tổ chức Nhà văn hóa dân tộc Chơro hoạt động hiệu quả. Huyện Định Quán đã được 10/10 thành viên của hội đồng đánh giá đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới. Qua kết quả trên, 100% địa phương cấp huyện của tỉnh Đồng Nai đều đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị huyện Định Quán tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ những nội dung đã được hội đồng góp ý như: có giải pháp đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, giải pháp về thủy lợi, tưới tiêu và giải pháp để mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả…

Nam Hà

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu