ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Nai tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
Đăng ngày: 04-01-2019 10:38
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được quan tâm thực hiện tốt ở ba cấp
Năm 2018 dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng đường hướng và quy định của pháp luật; động viên được đồng bào tín đồ tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực tạo được sự đồng thuận của nhân dân.Về thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đối với hộ nghèo, hộ khó khăn: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực triển khai với nhiều cách làm mới, đa dạng trong vận động theo hướng vận động sự hỗ trợ trực tiếp của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đến với từng địa chỉ cụ thể. Năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được hơn 20 tỷ đồng, đã xây dựng, sửa chữa 297 căn nhà tình thương, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Các hình thức hỗ trợ hộ nghèo khác từ Quỹ “Vì người nghèo” như: Vốn sản xuất, chăn nuôi, tặng quà tết, học bổng giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững… trị giá hơn 7 tỷ đồng.

20180912_080253.jpg

Đ/c Bùi Quang Huy​TUV/Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh  phát biểu tại buổi kiểm tra công tác giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tại huyện Long Thành


Về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong thời gian qua đã tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như : Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức cho các đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp tại các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo theo quy định. Qua đó, giúp các đại biểu nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội của địa phương để có phản ánh, kiến nghị đối với các cơ quan có chức năng tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 04 cuộc giám sát việc công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Thường trực đã thành lập Đoàn giám sát tại UBND xã An Phước, huyện Long Thành, UBND huyện Long Thành, UBND xã Quảng Tiến huyện Trảng Bom và UBND huyện Trảng Bom; giám sát bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại UBND xã Gia Canh, huyện Định Quán và UBND huyện Định Quán, Bảo hiểm xã hội huyện Định Quán. Qua giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có những kiến nghị, đề xuất nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với các cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn. Đã xây dựng kế hoạch giám sát và chủ trì tổ chức được 120 cuộc với các nội dung như: Quy trình xét duyệt đối tượng, việc sử dụng nguồn vốn và tình hình thu hồi vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội; việc triển khai chương trình phối hợp vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm ở khu dân cư; vận động tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã; quy trình rà soát hộ nghèo, quy trình xây dựng nhà tình thương và các chính sách đối với hộ mới thoát nghèo; việc thu chi của Hội cha mẹ học sinh theo Thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc huy động xã hội hóa trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện chế độ chính sách cho các Tổ nhân dân trên địa bàn... Qua giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có 673 kiến nghị đối với các cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 715 cuộc, nội dung giám sát chủ yếu là giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc bình xét hộ nghèo; các nguồn đóng góp của nhân dân và các tổ chức; công tác chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách, cấp phát quà tết cho hộ nghèo; pháp luật về Bảo hiểm y tế, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi... Qua giám sát, Ban Thanh tra nhân dân đã phát hiện một số sai phạm và có 78 kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý và có biện pháp khắc phục. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát được 815 cuộc đối với 315 dự án triển khai trên địa bàn. Nhìn chung, các dự án triển khai đúng trình tự thủ tục quy định, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn, hoàn thành đúng tiến độ được đưa vào sử dụng kịp thời, phục vụ được yêu cầu chung. Qua giám sát, đã phát hiện một số sai phạm nhỏ trong thi công xây dựng và có 178 kiến nghị xem xét, xử lý; các kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, nhà thầu, chủ đầu tư xử lý, giải quyết và khắc phục.

IMG_6899.JPG
Quang cảnh Hội nghị phản biện xã hội 

Năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị phản biện xã hội đối với 04 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2018 - 2020; dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ, số lượng và chế độ thù lao đối với cán bộ của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa/khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã tổ chức 23 Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xã, thị trấn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán, tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện tham gia góp ý xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường huyện với 150 người dự và có 119 ý kiến phát biểu góp ý; Ủy ban Mặt trận huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện tham gia góp ý xây dựng ngành Công an huyện với 120 người dự, 12 ý kiến phát biểu đóng góp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trảng Bom phối hợp với Công an Huyện tổ chức hội nghị Công an huyện Trảng Bom lắng nghe ý kiến góp ý của MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân với 150 người tham dự, có 21 lượi phát biểu ý kiến góp ý phản ánh, kiến nghị và  xây dựng đối với Công an huyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến cho tập thể Ban Thường vụ Huyện, thị, thành ủy và các Đ/c Ủy viên BTV Huyện, thị, thành ủy; Ủy ban Mặt trận các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến cho tập thể Đảng ủy cơ sở và các cá nhân ủy viên BCH Đảng ủy cơ sở năm 2017.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 15/15 xã, thị trấn  huyện Xuân Lộc đã phối hợp tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2018 với 1.296 người tham dự, đóng góp 68 ý kiến với các nội dung: 28 ý kiến đóng góp về xây dựng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã, thị trấn;14 ý kiến phản ánh tình hình an ninh trật tự;16 ý kiến phản ánh về công tác phối kết hợp giữa lực lượng Công an với các ban ngành, đoàn thể và 10 ý kiến phản ánh về các lĩnh vực khác. Lực lượng Công an đã tiếp thu và sẽ khắc phục trong thời gian tới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã của huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú, thị xã Long Khánh phối hợp với Văn phòng Đảng ủy các xã tổ chức 37 cuộc đối thoại giữa Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND xã với nhân dân, với 3.500 người dự, có 285 ý kiến phát biểu góp ý xây dựng địa phương; phản ánh, kiến  nghị những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc.

Về hoạt động của Tổ hòa giải cơ sở theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố đến hết tháng 10/2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận các ấp, khu phố đã phối hợp với các đoàn thể cùng cấp tham gia hòa giải 1.245 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân về các vấn đề thừa kế, tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, phân chia tài sản. Qua hòa giải đã hòa giải thành 1.085 vụ, chuyển 270 vụ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đang tiến hành xác minh 119 vụ. Qua hòa giải đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng khu dân cư, hạn chế khiếu nại, tố cáo.

 

Xuân Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu