ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
THƯ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH NĂM 2018 CỦA TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN TỈNH ĐỒNG NAI
Đăng ngày: 21-12-2018 12:12
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Nai, ngày 01 tháng 12 năm 2018

  

THƯ CHÚC MỪNG

CỦA TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI

gửi các vị Giám mục, Linh mục, Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo,

nam, nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo, Tin Lành trong tỉnh

nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018

 

Thưa quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo, Tin Lành thân mến!

Trong không khí vui tươi đón lễ Giáng sinh năm 2018 và đón chào năm mới 2019, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai thân ái gửi đến quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo, Tin Lành tỉnh nhà lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo, Tin Lành thân mến!

Năm 2018, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua những khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tích mới, thiết thực chào mừng kỷ niệm Biên Hòa - Đồng Nai 320 năm hình thành và phát triển. Kinh tế tăng trưởng tốt, môi trường kinh doanh thuận lợi; đời sống của nhân dân được nâng cao; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và phát huy; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Trong thành tích chung đó, có sự tham gia tích cực, rất có ý nghĩa của quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo, Tin Lành tỉnh nhà. Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng ghi nhận, biểu dương sự hăng hái, tinh thần yêu nước của quý vị và tin tưởng trong thời gian tới, chúng ta phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, chung sức, chung lòng cùng các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2019, là năm tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu lấy con người làm trung tâm của phát triển bền vững, tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được tiếp cận những nguồn lực chung, được tích cực tham gia, đóng góp và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau.  Với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tin tưởng các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo, Tin Lành trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời - Đẹp đạo”, chung sức, đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong niềm hân hoan của lễ Giáng sinh và chuẩn bị chào đón năm mới 2019, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai kính chúc quý vị Giám mục, Linh mục, Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, nam, nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo, Tin Lành nhiều an lành và hạnh phúc.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Chào thân ái và đoàn kết!

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN

                                                                                                                                     TỈNH ĐỒNG NAI


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu