ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban MTTQ huyện Xuân Lộc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/12/2013 về giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội.
Đăng ngày: 18-12-2018 09:52
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ủy ban MTTQ các cấp huyện Xuân Lộc cấn phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/12/2013 về giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc tổ chức ngày 14/12/2018.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Phạm Văn Thuận/TUV-Bí thư huyện Ủy Xuân Lộc, bà Huỳnh Thị Lành, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 xã, thị trấn.

Xuân Lộc.jpg

Đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể được khen thưởng

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện Xuân Lộc qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/12/2013 về giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hàng năm, qua đó đã giám sát được 39 cuộc với 8 nội dung, đã có 159 kiến nghị đối với các cơ quan được giám sát và UBND huyện Xuân Lộc. Đồng thời  đã phối hợp với Hội đồng nhân dân, các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện tổ chức 208 cuộc giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức 983 cuộc giám sát về chấp hành pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, các công trình xây dựng trên địa bàn; đồng thời đã tổ chức được 17 hội nghị phản biện xã hội. Đã tổ chức góp ý xây dựng lực lượng Công an huyện, xã, thị trấn; tổ chức  hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Bí thư Chi bộ, Trưởng ban khu (ấp), đại diện các hộ dân tiêu biểu trên địa bàn; đóng góp vào dự thảo các Luật, Bộ Luật, Nghị quyết của Đảng...

Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn một số khó khăn, hạn chế như: Nhiều đề xuất, kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý ở nhiều nơi, nhiều lúc còn chưa được chính quyền các cấp quan tâm xem xét, giải quyết và phản hồi một cách thỏa đáng.Việc góp ý về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và góp ý với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền còn hạn chế. Còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, việc nêu chính kiến của mình; việc triển khai ở một số nơi nội dung giám sát, đề cương giám sát, kiến nghị sau giám sát không rõ ràng, còn chung chung, chất lượng cuộc giám sát chưa cao.

Thường trực.jpg

Đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh​ 

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp huyện Xuân Lộc và đoàn thể cần xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, phương thức tổ chức, phối hợp phù hợp và được cấp ủy thông qua, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng kịp thời để có sự tập trung, tránh trùng lặp, thiết thực và nhanh chóng tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Việc chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội cần dựa trên những vấn đề nhân dân cần thiết, nói lên tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của đông đảo quần chúng nhân dân để thực hiện.

Cần chủ động gửi văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức thông báo các văn bản cần phản biện. Căn cứ vào yêu cầu phản biện của cơ quan, tổ chức gửi đến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch phản biện xã hội, trong quá trình tổ chức các hoạt động phản biện cần phát huy vai trò, huy động trí tuệ của các vị ủy viên, các tổ chức thành viên, các vị nhân sĩ, trí thức, các giới, dân tộc, tôn giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia, những người đã tham gia lãnh đạo, quản lý liên quan đến nội dung cần phản biện.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

Xuân Tuấn

 

 

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu