ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân và kiến nghị của MTTQ tỉnh tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đăng ngày: 06-12-2018 03:11
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Cử tri, nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết nhiều vấn đề dân sinh.

1.Tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Cử tri và nhân dân tỉnh nhà phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành, quản lý của Nhà nước. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 đạt được những kết quả tích cực: Kinh tế tiếp tục ổn định; văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được quan tâm, bảo đảm. Cải cách thủ tục hành chính có bước tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được đẩy mạnh và bước đầu đạt được những kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ...

Cử tri và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao Hội đồng nhân dân đã có nhiều đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; nâng cao chất lượng tập hợp và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mà đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như:  Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng; tình trạng xuống cấp của nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, nhất là ở thành phố Biên Hòa gây khó khăn cho việc đi lại của người dân; tình trạng thiếu, hoặc chưa có nước sạch để sử dụng; tình trạng tín dụng “đen” là một thực trạng nhức nhối trong xã hội; thời gian qua, đã có không ít gia đình phải trắng tay, nhiều trường hợp tan cửa nát nhà cũng vì lỡ vay “nóng”, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để chặn đứng vấn nạn này; tình trạng lấn chiếm lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán hay tập kết rác không đảm bảo vệ sinh môi trường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Từ đó mỹ quan đô thị có phần bị xấu đi, nhất là môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng; ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư (do xử lý rác thải, nước thải, chất đốt và tình trạng chăn nuôi không đúng quy hoạch); nhiều dự án kéo dài, giá bồi thường đất bị thu hồi thấp, gây ra nhiều khó khăn trong đời sống nhân dân; tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, tội phạm, tệ nạn xã hội… tình trạng an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, gây nhiều lo lắng, bất an trong nhân dân.

 

2.Kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Tại kỳ họp này, cùng với các kiến nghị của cử tri và qua lắng nghe, tìm hiểu tình hình nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm một số vấn đề sau:

Một là: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Biên Hòa tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân sinh sống tại dọc bờ sông Rạch Cát thuộc phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, vì trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh liên tục nhận được đơn khiếu nại của các hộ dân sinh sống tại dọc bờ sông Rạch Cát về việc UBND thành phố Biên Hòa xây dựng bờ kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ khu dân cư dọc sông Rạch Cát phường Thống Nhất đến nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp.

Hai là: Đến kỳ họp này, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi được nữa chặng đường. Nhìn chặng đường đã qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những thành quả mà Hội đồng nhân dân đã phấn đấu đạt được.

Kỳ họp thứ 8 cuối năm, đây là một trong những kỳ họp có vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Hội đồng nhân dân nói chung, của từng vị đại biểu nói riêng. Một kỳ họp ngoài việc quyết định những nội dung quan trọng theo quy định thuộc thẩm quyền của HĐND, còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá cán bộ. Nghĩa là, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện một nhiệm vụ được quy định cho cả nhiệm kỳ: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu - một công cụ pháp lý để cơ quan dân cử giám sát chính những người được đại biểu dân cử bầu. Theo tinh thần Luật, Nghị quyết của Quốc hội và ý nghĩa nhân văn; việc HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm là để cảnh báo, nhắc nhở, giám sát, nhằm đảm bảo những người giữ chức vụ do HĐND bầu phải thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của những người này trước cử tri, Nhân dân và HĐND, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND.

Với trọng trách của mình là đã Hiệp thương dân chủ giới thiệu quý vị ra ứng cử để cử tri và nhân dân bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa này. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong rằng, nữa chặng đường còn lại của nhiệm kỳ, quý đại biểu chúng ta sẽ nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm đại biểu của mình trước cử tri, nhân dân tỉnh nhà. Tại kỳ họp này, quý vị sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân bầu. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị quý vị thể hiện chính kiến của mình một cách trách nhiệm, trung thực, khách quan để lần lấy phiếu tín nhiệm này đạt được kết quả tốt, động viên được sự nỗ lực phấn đấu của của các đồng chí, các vị lãnh đạo mà Hội đồng nhân dân đã bầu.

Ba là: Thời gian qua, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rất quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng chính sách pháp luật; xây dựng số lượng lớn nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật chi tiết, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân phản ánh còn tình trạng một số quy định pháp luật thiếu tính khả thi, không phù hợp với thực tế và thường xuyên phải sửa đổi, bổ sung. Cử tri và nhân dân đề nghị các cơ quan được giao xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, tiến độ và bảo đảm chất lượng văn bản; quan tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của các cơ quan, tổ chức và nhân dân, đồng thời thực hiện đầy đủ việc phản hồi ý kiến góp ý, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 Đối với những nghị quyết, quyết định, kế hoạch  quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện cần phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, có cách làm thực chất, hiệu quả hơn để tạo sự đồng thuận xã hội, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước, nhu cầu của xã hội và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Nhất là các kế hoạch, quyết định thu hồi đất của nhân dân để giao cho các công ty, doanh nghiệp thực hiện các dự án, cần phải tổ chức lấy ý kiến trực tiếp đối với những hộ dân bị thu hồi đất một cách rộng rãi, công khai, minh bạch đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Bốn là: Đề nghị các cơ quan, tổ chức Đảng và Nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục đề cao trách nhiệm trong sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần đề cao hơn nữa trách nhiệm nêu gương trong thực thi nhiệm vụ, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.

 

 Xuân Tuấn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu