ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 19 (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(04/5)

-9h00: Dự nghe báo cáo tình hình triển khai dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Cảng HKQT Long Thành (Đ/c Phước).

 

-14h00: Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020

(Các đồng chí Đảng viên).

 

THỨ BA

(05/5)

-Đi thăm, động viên các cơ sở tôn giáo tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c Phước, Đ/c Trung).

 

 

 

THỨ TƯ

(06/5)

-Đi thăm, động viên các cơ sở tôn giáo tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c Phước, Đ/c Trung).

 

 

 

THỨ NĂM

(07/5)

-Đi thăm, động viên các cơ sở tôn giáo tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c Phước, Đ/c Trung).

 

[[

 

 

THỨ SÁU

(08/5)

-Làm việc bình thường.

-14h00: Dự Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh (Đ/c Phước).

Tuần 19 năm 2020.doc

Tuần 18 (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020)
Tuần 17 (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020)
Tuần 16 (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020)
Tuần 15 (Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020)
Tuần 14 (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)
Tuần 13 (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)
Tuần 12 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)
Tuần 11 (Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020)
Tuần 10 (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020)
Tuần 09/2020 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)
Tuần 08 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)
Tuần 07 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)
Tuần 06 (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)
Tuần 04-05 (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020)
Tuần 02/2020 (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)
Tuần 01/2020 (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)
 
Về đầu