ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 16 (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(13/4)

-Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(Đ/c Phước, Đ/c Huy).

 

-14h00: Hội nghị trực tuyến Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” và sơ kết công tác Mặt trận quý I/2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận quý II/2020 (BTT).

THỨ BA

(14/4)

-Làm việc bình thường.

 

 

 

THỨ TƯ

(15/4)

 

 

THỨ NĂM

(16/4)

[[

 

 

THỨ SÁU

(17/4)

Tuần 16 năm 2020.doc

 
Về đầu