ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 10 (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(02/03)

-7h00: Chào cờ - Sinh hoạt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (CBCC).

 

 

THỨ BA

(03/03)

-Họp Chi bộ thường kỳ tháng 3/2020

(Các Đ/c Đảng viên).

-Dự Hội nghị giao ban kinh tế - xã hội tháng 3/2020 (Đ/c Phước).

 

 

THỨ TƯ

(04/03)

-9h00: Họp giao ban công tác thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Quý I/2020 (Thường trực BCĐ).

-8h30: Dự họp thống nhất ý kiến về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (Đ/c Trung).

-14h00: Họp Ban Thường trực thường kỳ tháng 3/2020 (BTT).

 

 

THỨ NĂM

(05/03)

-Làm việc bình thường.

 

[[

 

 

THỨ SÁU

(06/03)

-Làm việc bình thường.

 

Tuần 10 năm 2020.doc

 
Về đầu