ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 09/2020 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(24/02)

-7h00: Chào cờ - Sinh hoạt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (CBCC).

-08h00-11h30: Họp Đảng đoàn và Ban Thường trực (Thành viên Đảng đoàn, BTT).

 

-13h00: Dự Hội thảo về xây dựng Bộ tiêu chí, công tác huy động nguồn lực và mô hình tổ chức bộ máy giúp việc BCĐ xây dựng NTM các cấp giai đoạn 2021-2025, vùng Đông Nam Bộ (Đ/c Thuận).

THỨ BA

(25/02)

-Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Đ/c Huy).

-7h30: Khảo sát làng dân tộc Chơro tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (Đ/c Trung).

 

-14h00: Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua 10 năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020

(Đ/c Phước, Đ/c Thắm).

 

 

THỨ TƯ

(26/02)

-7h30: Khảo sát làng dân tộc S’Tiêng tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành (Đ/c Trung).

 

 

 

 

THỨ NĂM

(27/02)

-8h00: Tham gia Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, xã tại huyện Tân Phú (Đ/c Phước).

-8h30: Dự họp Hội đồng quản lý Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh (Đ/c Thuận).

 

[[

 

 

THỨ SÁU

(28/02)

-Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(Đ/c Phước, Đ/c Huy).

-09h00: Họp Hội đồng tư vấn Tôn giáo, Dân tộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Quý I/2020)

(Đ/c Trung).

 

-Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(Đ/c Phước, Đ/c Huy).

Tuần 09 năm 2020.doc

 
Về đầu