ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 08 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(17/02)

-7h00: Chào cờ - Sinh hoạt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (CBCC).

 

 

THỨ BA

(18/02)

-8h00: Dự họp đóng góp ý kiến về dự thảo Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Làng dân tộc đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tại Ban Dân vận Tỉnh ủy (Đ/c Trung).

-14h00: Họp Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh

(Các thành viên Đảng đoàn).

 

 

THỨ TƯ

(19/02)

-Làm việc bình thường.

 

 

 

THỨ NĂM

(20/02)

-8h00: Dự tọa đàm với Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (Đ/c Trung).

-14h00: Hội nghị trực tuyến về tập huấn toàn quốc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” (BTT và các Ban).

[[

 

 

THỨ SÁU

(21/02)

-Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh

(Các thành viên Đảng đoàn).

-14h00: Dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đồng Nai năm 2020 (Đ/c Huy).

THỨ BẢY

(22/02)

 

-18h30: Dự lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Nai lần thứ X năm 2020 (Đ/c Phước).

Tuần 08 năm 2020.doc

 
Về đầu