ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (07) ​Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 75/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2017
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức phân bổ kinh phí bảo đả​m cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. ​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ 75-2017.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu