ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (06) ​Nghị quyết số 76/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 76/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2017
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

​Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 phê duyệt tổng số lượng ngư​ời làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ 76-2017.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu