ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (05) ​Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 77/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2017
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không ch​uyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ 77-2017.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu