ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (02) ​Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 80/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2017
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

​Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tạ​i kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ 80-2017.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu