ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN
Số/Kí hiệu 87/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành 20/09/2017
Người kí
Trích yếu

Hướng dẫn hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức vận động quyên góp ủng hộ Đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 30.Huong dan 87- Loi keu goi.doc
Chon CCF26092017.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu