ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017
Số/Kí hiệu 86/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành 06/09/2017
Người kí Trương Thị Ngọc Ánh
Trích yếu

Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017​​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 86HD-MTTW-BTT.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu