ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban B
Số/Kí hiệu 64/MT
Ngày ban hành 10/08/2017
Người kí PCT Đinh Tuấn Đạt
Trích yếu

​V/v  tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Tân Phú
Tài liệu đính kèm Chon 64. CT08 ATTP.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu