ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BC tình hình KT-XH,QP - AN 6 tháng đầu năm 2017 tỉnh Đồng Nai
Số/Kí hiệu 5993/BC-UBND
Ngày ban hành 22/06/2017
Người kí Đinh Quốc Thái
Trích yếu

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon BAO CAO KTXH 6 THANG DAU NAM TINH DONG NIA.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu