ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Tha
Số/Kí hiệu 63/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 19/06/2017
Người kí Trần Xuân Hà
Trích yếu
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 63.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu