ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản THÔNG TRI Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội
Số/Kí hiệu 23/TTr-MTTW-BTT
Ngày ban hành 21/07/2017
Người kí Trần Thanh Mẫn
Trích yếu

​THÔNG TRI Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 25.Thong tri gspbxh.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu