ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản NQLT Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam​
Số/Kí hiệu 403/2017/NQLT-UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTWMTTQVN
Ngày ban hành 15/06/2017
Người kí Nguyễn Thiện Nhân
Trích yếu

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 23.NQLT403ve gspbxh.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu