ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Dự lớp tọa đàm tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở về chương trình mục tiêu Quốc gia
Số/Kí hiệu 13/TM-MT
Ngày ban hành 20/07/2017
Người kí Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa
Trích yếu

​THƯ MỜI Dự lớp tọa đàm tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở  về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Tân Phú
Tài liệu đính kèm Chon 13.Thu moi du lop tập huấn NTM 2017.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu