ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kết quả phối hợp tuyên truyền nhân tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 từ ngày 1/6/2017 đế
Số/Kí hiệu 31/BC-MT
Ngày ban hành 03/07/2017
Người kí PCT Đinh Tuấn Đạt
Trích yếu

​Kết quả phối hợp tuyên truyền nhân tháng hành động phòng,  chống ma túy năm 2017 từ ngày 1/6/2017 đến 30/6/2017

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Tân Phú
Tài liệu đính kèm Chon 31. Báo cáo tháng ma tuy ma túy 2017.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu