ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kết quả các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017
Số/Kí hiệu 29/BC-MT
Ngày ban hành 30/06/2017
Người kí PCT Đinh Tuấn Đạt
Trích yếu

​Kết quả các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân  bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Tân Phú
Tài liệu đính kèm Chon 29. BC tiến độ tham gia phong trao Toan dan bao ve ANTQ nam 2017.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu