ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây
Số/Kí hiệu 38/MT
Ngày ban hành 12/05/2017
Người kí Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa
Trích yếu

​hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Tân Phú
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu