ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v thực hiện đề án hỗ trợ đồng bào dân tộc ấp 4, xã Tà Lài nuôi dê
Số/Kí hiệu 46/MT
Ngày ban hành 12/06/2017
Người kí
Trích yếu

​V/v thực hiện đề án hỗ trợ đồng bào dân tộc ấp 4, xã Tà Lài nuôi dê

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Tân Phú
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu