ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trên địa bàn
Số/Kí hiệu 47/MT
Ngày ban hành 19/06/2017
Người kí PCT Đinh Tuấn Đạt
Trích yếu

​V/v phối hợp đẩy mạnh công tác  tuyên truyền nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trên địa bàn huyện

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Tân Phú
Tài liệu đính kèm Chon 47. tháng ma tuy.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu