ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v Xác nhận xóa xong nhà tạm, dột nát phát sinh cho hộ nghèo trên địa bàn huyện
Số/Kí hiệu 50/MT
Ngày ban hành 21/06/2017
Người kí Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa
Trích yếu

​V/v Xác nhận xóa xong nhà tạm,  dột nát phát sinh cho hộ nghèo  trên địa bàn huyện50.CV báo cáo nhà tạm năm 2017.doc50.CV báo cáo nhà tạm năm 2017.doc

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Tân Phú
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu