ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH Phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ
Số/Kí hiệu 362/KH-MTTW-BCĐCCGSKHCN
Ngày ban hành 31/03/2017
Người kí Lê Bá Trình
Trích yếu

​Kế hoạch Phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ năm 2017

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 16.KH giam sat Luat KH-CN_2017.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu