ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản CTrcủa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương
Số/Kí hiệu 19/CTr-MTTW
Ngày ban hành 19/01/2017
Người kí Nguyễn Thiện Nhân
Trích yếu

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 4.Chuong trinh hanh dong NQTW4 MTTQVN.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu