ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (08) Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 20/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2016
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

Nghị quyết mức hỗ trợ đối với những người thực thi nhiệm vụ kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên- văn hóa Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ-20-Khoa IX.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu