ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Long Thànhtháng
Số/Kí hiệu 180/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 07/10/2022
Người kí Lê Hoàng Bảo Ngọc
Trích yếu

Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Long Thànhtháng 10/2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 180BCtam tu nguyen vongMTH thang 10-22.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu