ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Kế hoạch số 248-KH/HU ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ
Số/Kí hiệu 177 /BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 03/10/2022
Người kí Lê Hoàng Bảo Ngọc
Trích yếu

Báo cáođánh giá kết quả 03 năm thực hiện Kế hoạch số 248-KH/HU ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

 ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 177BC 3 năm thưc hiện kết luận 49.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu